Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie ~ List do Filipian 3;7-14

Chrystusowi.pl

O głoszeniu Dobrej Nowiny

W sobotę 9 czerwca 2018 roku, o godz. 11.00 rozpocznie się w naszej kaplicy mini konferencja z udziałem Jana Jędrzejczaka, koordynatora krajowego Misji „Coffee House” należącej do Chrześcijańskiej Misji Społecznej „Teen Challenge”. To kilkugodzinne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniu „głoszenia Ewangelii wśród osób odrzuconych, bezdomnych i uzależnionych”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny. W niedziele […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.