Kościół Chrystusowy w RP respektuje RODO

W dniu 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych. Zapewniamy Cię, że chcemy chronić i odpowiednio traktować dane osobowe wszystkich osób, które nam zaufały. Administratorem Twoich danych osobowych jest Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu. 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

W dniu 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z tym informujemy, że nasz kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:
1) w Kościele Chrystusowym – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczonej;
2) w poszczególnych Kościołach, w tym w SCh w Sandomierzu – na Pastorze Przełożonym lub osobach przez niego wyznaczonych;
3) w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.

Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest Komisarz Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo@chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.