Duszpasterska refleksja i informacja w zwiazku z epidemią koronawirusa.

Do Pastorów oraz Wiernych i Przyjaciół
Kościoła Chrystusowego w RP.

Drodzy w Chrystusie,
W tych jakże niespokojnych czasach serdecznie pozdrawiam Was ulubionym pozdrowieniem naszego Zbawiciela i Pana: „POKÓJ WAM”!

Przyglądając i przysłuchując się docierającym zewsząd wieściom trudno jest tryskać entuzjazmem. Komunikaty o coraz szybciej rosnącej liczbie zachorowań, o śmiertelnych przypadkach zdarzających się tuż obok nas, a też narastające obawy o codzienność swoją i swoich najbliższych oraz symptomy paniki społecznej i w końcu własna bezradność w sytuacjach, których nie da się kontrolować są wyzwaniem dla wszystkich, również dla tych, którzy swoją ufność pokładają przede wszystkim w Bogu.W takich chwilach zwykle o życiu myślimy poważniej, wypowiadamy się bardziej powściągliwie i zachowujemy się nieco ostrożniej. Choć oczywiście … niekoniecznie i nie wszyscy. Przed nami jeden z najbardziej niezwykłych i trudnych dla Kościoła weekendów, od wielu lat. Dla naśladowców Chrystusach zgromadzanie się w pierwszy dzień po szabacie jest tradycją sięgającą czasów tuż po zmartwychwstaniu Chrystusa. Wspólne uwielbianie Boga pieśniami chwały i dziękczynienia, modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego, dzieleniem się świadectwami, cieszenie się społecznością z braćmi i siostrami to nasza coniedzielność. Przyzwyczajeni do wspólnotowych zgromadzeń nie wyobrażamy sobie niedzieli bez nabożeństwa.
A tu … tuż za progiem, czeka nas wyzwanie w postaci szerzącej się gwałtownie globalnej epidemii groźnego wirusa. CO POCZĄĆ? Chronić siebie i innych przed ewentualnością zakażenia nie uczestnicząc w zgromadzeniach czy nie zważać na sytuację w nadziei, że uczestnicy zgromadzeń o charakterze duchowym korzystają ze szczególnego „niebiańskiego immunitetu” chroniącego zgromadzenia wiernych?Pójść za biblijnym ostrzeżeniem mędrca z księgi Przypowieści 27:2 „Roztropny, widząc zło kryje się; prostaczkowie idą dalej i ponoszą szkodę” czy raczej za głosem psalmisty, który w Psalmie 91 w kwestiach ochrony i bezpieczeństwa uczy nas głębokiego polegania na Bogu.
Tak, On wybawi cię z sideł ptasznika i ochroni przed zgubną zarazą.
On okryje cię swoimi piórami, pod swymi skrzydłami zapewni schronienie,
A Jego wierność będzie ci tarczą i puklerzem.
Nie przelękniesz się nocnych straszydeł ani strzał lecących za dnia,
Nie dotknie cię zaraza czyhająca w ciemności ani klęska, co pustoszy w południe.
Nawet jeśli u twojego boku padłby tysiąc walecznych albo dziesięć tysięcy po twej prawej stronie — Ty będziesz bezpieczny
”.
Zachęcam do lektury, a nawet nauczenia się całego tego Psalmu na pamięć.Trzeba nam jednak pamiętać, że fragmentem właśnie tego Psalmu (91:11-12) posłużył się niegdyś Zwodziciel w pamiętnej próbie zwiedzenia naszego Mistrza:
Bo On swym aniołom wyda polecenie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nosić na rękach, abyś nie uraził o kamień swojej nogi”.
Reakcja Jezusa na sposób użycia tego cytatu to pouczające, absolutne mistrzostwo: Po pierwsze Jezus przypomniał, że „Napisano jest także”. A po drugie „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga”.Otaczająca nas epidemia dla wszystkich nas jest zarówno testem naszej przezorności jak i zaufania Bogu.Jeśli w sytuacjach zagrożenia życia komukolwiek można naprawdę ufać to jest nim przede wszystkim BÓG. Gdy mimo stosowania zdroworozsądkowych praktyk przezornego unikania zagrożeń dopada nas jednak nieszczęście, mamy prawo i przywilej odwoływania się do Najwyższego, do jego obietnic i zapewnień. Gdy zawodzą systemy, służby państwa, medycyna, przemysł, a nawet przyjaciele wciąż pozostaje ten JEDEN, NIEZAWODNY!
Dlatego w modlitwie „Ojcze nasznaśladowcy Jezusa niemal codziennie wołają do Ojca w niebie słowami: ale nas zbaw od złego”.W kwestiach dotyczących nabożeństw i innych zgromadzeń wspólnotowych informuję, że:
· O organizowaniu bądź odwołaniu zgromadzeń lub też ograniczeń do przekazu internetowego, biorąc pod uwagę rozporządzenia państwowe, ale również lokalne możliwości i uwarunkowania wspólnoty Kościoła Chrystusowego w RP decydują same.· Niektóre większe i technicznie wyposażone wspólnoty ograniczyły swoje niedzielne posługiwanie wyłącznie do transmisji on-line. Inne wprawdzie nie zawiesiły nabożeństw w swoich kaplicach, ale liczą się z bardzo ograniczoną ilością uczestników i również organizują dla wiernych przekaz on-line.· Pastorom przypominam, że aktualne rozporządzenie Premiera w sprawie zgromadzeń ogranicza ilość ich uczestników do 50. Generalnie – w kwestii uczestnictwa w niedzielnych nabożeństwach – wierzę, że nie od rzeczy będzie zalecenie seniorom, dzieciom i wszystkim osobom podwyższonego ryzyka (przeziębionym, cierpiącym na przewlekłe choroby) oraz osobom podróżującym w ostatnich 14 dniach, aby tym razem nabożeństwowały modląc się, śpiewając, czytając Biblię w domach. A jeśli techniczne warunki na to pozwalają to z możliwością uczestniczenia w internetowej transmisji nabożeństwa. Wierzę, że dobry Bóg pobłogosławi ten czas Jemu poświęcony, ale – tym razem -we własnych „komorach”.W każdym przypadku lokalni duszpasterze pozostają w kontakcie z wiernymi oraz w gotowości do niesienia duchowej pociechy i organizowania niezbędnej pomocy wszystkim zgłaszającym się.Poniżej zamieszczam linki do stron większych wspólnot naszego kościoła prowadzących transmisje on-line i zapraszam na stronę KCh na fb. Linki można udostępnić wiernym oraz przyjaciołom.
· SCh „Północ” w Warszawie: https://www.facebook.com/schpolnoc/
· SCh „Puławska” w Warszawie: https://www.facebook.com/SchPulawska/
· Społeczność Chrześcijańska we Wrocławiu: https://www.facebook.com/schwroclaw/
– SCh „Tomy” w Tomaszowie Maz.: https://www.facebook.com/schtomy/
· KCh „Hosanna” w Lublinie: https://www.facebook.com/Hosanna.lublin/
– SCh Południe w Warszawie https://www.facebook.com/schpoludnie/Oczywiście niektóre mniejsze wspólnoty również prowadzą swoje lokalne transmisje na FBNiech Imię naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa i tej niedzieli będzie wielbione w nas, w naszych sercach, w naszych domach, w naszych kaplicach oraz za pośrednictwem sieci internetowej w naszej „globalnej wiosce” zainfekowanej koronawirusem.

W Chrystusie brat
Pastor W.Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.